Jumat, 29 April 2011

Rumus Cara Menemukan Weton Berdasarkan Tanggal dan Tahun Kelahiran Kita.

※ Kagem pelengkap grup punika, inggih sakluthik,saklumit, sekedhik, dalem badhe paring isen-isen kagem ''Pengetahuan''.. inggih puniko caranipun madosi weton,,mbok menawi kito ngertos tgl lahir kito hananging mboten mangrtos weton kito..

WULAN HARI

Januari -2/-3

Februari -7/-1

Maret -1

April -6

Mei -5

Juni -3

Juli -2

Agustus -7

September -5

Oktober -4

Nopember -2

Desember -1

WULAN PASARAN

Januari -4/-5

Februari -4/-5

Maret -2

April -2

Mei -3

Juni -3

Juli -4

Agustus -4

September -4

Oktober -5

November -5

Desember -1

☺ Angka- angka tersebut adalah Angka yang harus dikurangi.

untuk Januari(-3/-1) Februari(-5/-5) angka tersebut adalah angka untuk tahun kabisat(thn yg habis dibagi 4).

♣PENCOCOKAN HARI DAN PASARAN

PERIODE TAHUN:::

1900-1999 (HARI)

1.SELASA

2 RABU

3.KAMIS

4.JUMAT

5.SABTU

6.MINGGU

7.SENIN

2000-2099 (HARI)

1.SENIN

2.SELASA

3.RABU

4.KAMIS

5.JUMAT

6.SABTU

7.MINGGU

1900-2099 (PASARAN)

1.KLIWON

2.LEGI

3.PAING

4.PON

5.WAGE

☺ CARA PENGHITUNGAN..

Semisal kita lahir tanggal 27 Nopember 1977 apakah Weton kita???

1. PENCARIAN HARI ♠♠♠

-Tahun lahir 1977 diambil 2 angka dibelakang =77,

-Tahun kita bagi 4(Rumus)-->77:4=19,.. (jika ada sisa dibelakang koma,maka sisa kita abaikan saja)

-Bulan kita lahir= 11 (Nopember)

-Tanggal kita Lahir=27

****Kemudian kesemuanya kita jumlah [[ 77+19+11+27= 134 ]]

-Hasil=134 (lihat pada tabel diatas untuk HARI pada bln nopember/angka pengurang -2)

Maka 134-2 = 132 (sisa pengurangan), kemudian,

-132:7(rumus)=18

-18x7(rumus)=126

-kemudian 132(sisa pengurangan)-126==> 6

***Tabel untuk tahun 1977( masuk periode 1900-1999) yang menunjuk angka 6 adlah hari MINGGU

2. PENCARIAN PASARAN♠♠♠

-Tahun lahir 1977 diambil dua angka belakang kita bagi 4 (77:4)=19

-Bulan=11

-Tanggal=27

-Kemudian kita jumlahkan 19+11+27=57

-Hasil 57 dikurangi angka -5 (lihat tabel diatas untuk PASARAN pada bulan Nopember/angka pengurang adalah -5) ==>57-5=52

-52:5(rumus)=10,2 sisa 2 ..untuk tahun 1977(masuk periode 1900-2099)angka 2 adalah LEGI

**** Jadi pasaran untuk kelahiran tanggal 27 Nopember 1977 adalah= MINGGU LEGI

==

Gampil sanget tho sedulur caranipun kagem pados pasaran, dadosipun boten perlu kalender 1000 tahun, amung kertas kaliyan pulpen kemawon kagem itung itungan.. Cekap rumiyin.. menawi wonten ingkang kliru dalem nyuwun gunging pangaksmi.. Nuwun

1 komentar:

  1. Matur nuwun ilmunipun madosi dinten LAN pasaran pak,Mugi Mugi berkah.

    BalasHapus